VETENSKAP (Science)
ASEAs Produkter = Redox Signal Molekyler

 

HEM

Teamet ASEAGRUPPEN bildades våren 2013 av Caroline C Lifvenforth och består idag av närmare 1000 användare och oberoende Partners till det globala företaget ASEA. Vi är tacksamma att någon tog sig tid och berättade om ASEA för oss! Här berättar vi mer om ASEA för Dig:

 

Fördjupande information om Redox Signalering och vetenskapen bakom ASEAs produkter!

För läkare, forskare, terapeuter, nätverkare mfl som vill fördjupa sig i vetenskapen kring livets gnista...

 

Intervju med atomfysikern och forskaren Dr Gary L Samuelson Ph. D.

- Hör om Kvantfysik, Hur stamceller kräver Redox Signal Molekyler, Mekanismen i kroppen, Vad Redox Signal Molekyler är, Hur det är grunden till liv på jorden i både djur, växter och människor, med mera i intervjun för
Journal of Lifestyle Medicine

 

 

-    Hör intervjun med Dr Pompa, läkare i USA som arbetar med Hälsa på Cellnivå, om hur han kom i kontakt med ASEA, sin första skepsism och sedan häpnad över dessa kropps-egna Redox Signal Molekyler roll i kroppens alla funktioner. Hans egna upplevelse, sin frus samt patienters.
Ta del av det i en hjärtlig och avslappnad intervju där tunga fakta samt upplevelser blandas med glimten i ögat över hur vi kan bete oss när vi sitter fast i skepsismens grepp, innan vi låter fakta, forskning och egna upplevelser ta oss till tillit, övertygelse och tillslut ett vetande!

 

-    Redox Signal Molekyler behövs för
alla kroppens livsavgörande processer
och är grunden till allt liv på jorden.
Läs mer i Boken
Redox Life på över
500 sidor, skriven av Dr Narain Naidu
som bl.a varit verksam på Malmö
Sjukhus, Lund och Uppsala Universitet,
och är medlem i Royal Society of
Medicine (London).
Boken kan beställas på Amazon
eller
Bio Rep Medias hemsida!

 

-   Buy the book
"The Science of healing revealed,
by Dr Gary L Samuelson Ph D

-   See all safety report etc below...
Se säkerhetsrapporter m.m. längre ner

Oberoende hemsida om Redox & Hälsa:

-   Read about Redox Signaling Molecules
studies and health support

Tiotusentals forskningsstudier finns idag om Redox Signal Molekyler och ca 1200 böcker och alla stora forskningsinstitut världen över forskar numera i ämnet...

ASEAs Vetenskapliga Forskningsråd &
Medicinska Råd samt ny forskning 2015:

ASEA är PRODUKT & PRODUKTIONS KONTROLLERAT
NSF certifiering, BioAgilytix

ASEA har genomfört kontroller från tredjeplats institut och fick prestigefyllda certifieringar BÅDE på Produktionsanläggning och ASEAs Produkter.
 ASEAs produktionsanläggning är FDA godkänd (de hårdaste kraven på produktion som bl.a. läkemedel har)  GMP-certifierade (god tillverkningssed) NSF GMP-certifierade, Kosher certifierade och genomgår regelbundna revisioner och inspektioner på både produkter och produktionen, där 3-parts företag även kontrollerar och verifierar produkternas garanterade innehåll. www.bioagilytix.com

ASEA är ett av få företag med produkter som är 100% säkra att inta/använda och 100% giftfria (0 toxitet)

Samt där ingen dödlig dos kunnat fastställas, sk Lethal dose (LD) som tex läkemedel och andra ämnen mäts i.
Läkemedel brukar godkännas och LD dosen fastställas om hälften av försöksdjuren överlever (trots att 49% av försöksdjuren dör).

ASEA har ingen LD dos eller gräns utan är helt säkert att använda! ASEA kan intas av ALLA i livets ALLA skeden!
För mer info om vad Lethal Dose är se tex:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lethal_dose

Forskare, läkare, atomfysiker och vetenskapsmän om ASEA...

Svenskt text

Engelskt tal

Engelskt tal

Engelskt tal

Få tillgång till dessa Redox Signal Molekyler via din kontaktperson här i ASEAGRUPPEN

Har du inte någon ASEA-kontakt så är du välkommen att maila oss på info@aseagruppen.se

Innehållet på den här sidan är i informationssyfte och inte avsett att varken diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några medicinska tillstånd, sjukdomar eller användas istället för din läkares rådgivning. ASEA är inget läkemedel utan främjar kroppens egna naturliga funktion och möjlighet till reparation, skydd och förnyelse! Varken ASEA eller den här hemsidans användare
eller skapare avser att göra hälsopåståenden eller ge informationen som ska ersätta läkares rådgivning!
Vi delar här officiell forskning, vetenskapliga studier, våra egna och andra användares upplevelser!

© ASEAGRUPPEN.SE